Löner för ekonomifunktion, budgetering och redovisning – privat sektor.

Arbetar du med ekonomi? Vilken är din inkomst? Medellönen för ekonomiarbete med budgetering och redovisning är cirka 36 800 kr/månad, enligt en statistisk undersökning gjord av Jusek. Denna statistik inkluderar inte ekonomichefer, vilka i genomsnitt tjänar det dubbla. Tio procent av deltagarna i undersökningen tjänar mer än 49 369 kr. Utöver detta har tio procent en lön som är lägre än 29 000 kr. Slutligen är medianlönen för ekonomijobb inom privat sektor 34 900 kr per månad. Medianen är i detta fall den lön som ligger i mitten då alla ekonomilöner i undersökningen rangordnas.

Hitta lediga jobb inom ekonomi genom att klicka här. Lycka till med ditt jobbsökande och din löneförhandling!

Skrivet av Alfred Gema, copywriter @ CareerBuilder

Career Days – Nordens största karriärevent för ekonomer kommer äntligen till Malmö Arena!

Career Days är en inspirerande och unik mötesplats för dig som är yrkesverksam akademiker och är redo att ta nästa steg i karriären. Här får du möjligheten att knyta kontakter med flera av Sveriges största och mest attraktiva arbetsgivare så som ABB, Epsilon, HiQ, Lantmännen, Skanska, Volvo Cars och ÅF för att nämna några. Alla samlas de för att träffa dig!

Utöver mingel med potentiella framtida arbetsgivare erbjuder Career Days även möjlighet till bl.a. CV-granskning, karriärcoachning och inspirerande föreläsningar – allt för att ge dig de bästa förutsättningarna inom området jobb och karriär.
Läs mer

Löner inom statlig sektor för ekonomifunktion, budgetering och redovisning.

Jobbar du med ekonomi inom den statliga sektorn? Tycker du att du har rätt inkomst? Medellönen för ekonomiarbete med budgetering och redovisning är cirka 37 460 kr/månad inom denna sektor, enligt en statistisk undersökning utförd av Jusek. Denna lönestatistik inkluderar inte ekonomicheferna, vilka i genomsnitt tjänar det dubbla. Tio procent av individerna i undersökningen tjänar mer än 48 900 kr. Utöver detta har tio procent en lön som är lägre än 27 750 kr. Slutligen är medianlönen för ekonomijobb inom statlig sektor 35 600 kr per månad. Medianen är i detta fall den lön som ligger i mitten då alla ekonomilöner i undersökningen rangordnas.

Kan det vara dags att byta jobb? Se de lediga ekonomijobben genom att klicka här. Lycka till med ditt jobbsökande och din löneförhandling!

Alfred Gema, copywriter @ CareerBuilder

Löner för budgetering, redovisning och ekonomifunktion – kommunal sektor.

Vad har du som arbetar med ekonomi inom den kommunala sektorn för inkomst? Medellönen för ekonomiarbete i kommunal sektor är cirka 37 400 kr/månad, enligt en statistisk undersökning gjord av Jusek. Denna lönestatistik inkluderar inte ekonomichefer, vilka i genomsnitt tjänar det dubbla. Tio procent av deltagarna i undersökningen tjänar mer än 49 200 kr. Utöver detta har tio procent en lön som är lägre än 28 100 kr. Slutligen är medianlönen för ekonomijobb inom kommunal sektor 35 300 kr per månad. Medianen är i detta fall den lön som ligger i mitten då alla ekonomilöner i undersökningen rangordnas.

Är det dags att byta arbete? Hitta lediga ekonomijobb genom här. Lycka till med ditt jobbsökande och din löneförhandling!

Skrivet av Alfred Gema, copywriter @ CareerBuilder

Civilekonom som söker nytt jobb?

Career Days Scandinavium 2012
Career Days är en inspirerande och unik mötesplats för dig som är yrkesverksam akademiker.
Den 26 maj samlas Sveriges mest attraktiva arbetsgivare under ett och samma tak för att träffa dig som ekonom som är redo att ta nästa steg i karriären.

Utöver mingel med potentiella framtida arbetsgivare finns bl a möjligheten att gå på inspirerande föreläsningar – allt för att ge dig de bästa förutsättningarna inom området jobb och karriär.

Undersökningar har visat att en av de största anledningarna till att man inte har sitt ”drömjobb” idag, är att man inte har rätt kontakter. Så kom till Career Days Scandinavium och bredda ditt nätverk för att ge dig och din karriär de bästa förutsättningarna. Välkommen till Nordens största karriärmässa!

Läs mer om Career Days här