Jobba som inköpare

Du som inköpare / inköpsassistent köper in varor och tjänster. För att trivas i rollen är det viktigt att ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna ta egna initiativ. I arbetet ingår många kontakter både i den egna och i andra organisationer.

Inköpare kallas ibland också upphandlare. Skillnaden mellan de två yrkestitlarna har framför allt att göra med arbetsgivaren. De inköpare som jobbar inom offentlig sektor, till exempel i en kommun, kallas oftast för upphandlare. Inom privata företag kallas de inköpare. Både inköpare och upphandlare kan också vara anställda inom konsultföretag och bemanningsföretag där deras tjänster hyrs ut till de företag och organisationer som har behov av deras kompetens.

En inköpare har ofta en ekonomisk eller teknisk utbildning, ex. civilekonom eller civilingenjör. Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare erbjuder kompetensutveckling i offentlig upphandling för anställda. Deltagarna kan efter genomgångna prov bli Diplomerad Upphandlare och Certifierad Upphandlare.

Skriv en kommentar